sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Термостатични антикондензационни вентили за котли BRV746 DN32 1.1/4"

Термостатични антикондензационни вентили за котли BRV746 DN32 1.1/4"
BRV 746 DN32

Термостатични антикондензационни вентили за котли BRV 746 DN32 (мощност на котела до 65 kW) с фиксирана температура (с външни резби 1 1/4")

 • Антикондензационните смесителни вентили оптимизират връзките между топлинния източник и отоплителната инсталация или буферния съд посредством автоматично регулиране на температурата на връщащата вода към топлинния източник с настроената температура. 
 • Изработени от месинг
 • Присъединяване на външни резби
 • Максимална работна температура: 100 оC
 • Зададена фиксирана температура: 45 оC, 55 оC или 60 оC (с възможност за изработка за фиксирана температура 72 оC)
 • Номинална температура на отваряне: фиксираната температура +10oC
 • Коефициент на дебита: Kvs 7,2 (стойността е посочена в случаите на посока на флуида: A-AB,  при посока B-AB коефициента на дебита е Kvs 4,8)
 • Максимална мощност на топлинния източник (котела): 65 kW (при температурна разлика ∆t 20 K) и дебит до 2800 l/h.
 • Стандарт: PED 2014/68/EU 4.3
 • Изключително точна лабораторна настройка на вентилите

 

РАЗМЕР ТЕМПЕ- АРТ.  
ЩУЦЕРИ РАТУРА СЕРИЯ КОД
1 1/4" M 45°C 746 05746-45
1 1/4" M 55°C 746 05746-55
1 1/4" M 60°C 746 05746-60
1 1/4" M 72°C 746 05746-72

 

Резервни термочувствителни елементи за вентили DN32 (45°C, 55°C или 60°C)

BRV 740-746-749

 • Резервни елементи за термостатични антикондензационни вентили за котли 740-746-749
 • Фиксирана температура: 45°C, 55°C или 60°C
 • Подходящи за всички конфигурации антикондензационни вентили DN32

Кодове за поръчка: 

Код Темп. DN Kvs
T740-DN32-45 45 oC 32 7,2 / 4,8
T740-DN32-55 55 oC 32 7,2 / 4,8
T740-DN32-60 60 oC 32 7,2 / 4,8

Монтаж:

Вентила трябва да бъде инсталиран между двете страни на топлинния иточник във вертикална или в хоризонтална позиция.

 • На връщащата тръба на котела (при вентили с температура 45°C, 55°C и 60°C), при режим на смесване
 • На подаващата тръба на буферния съд (при вентили с температура 70°C or 80°C), при разделителна функция
 • За оптимизация на антикондензационния контрол се препоръчва монтажа на вентила да бъде на връщащата тръба на котела

BRV антикондензационни вентили схема 1

Схема 1. Смесителен режим с антикондензационна функция (max. Δp: 100 kPa)

BRV антикондензационни вентили схема 2
Схема 2. Монтаж в разделителен режим с контролна функция (max. Δp: 30 kPa)

Принцип на работа:

BRV 749 принцип 1

(1) Стартиране на отоплителната система (загряване на котела)

При запалване на котела термовентила е напълно затворен към потреблението (изход A). Този процес продължава до загряването на котела и достигане на зададената температура на отваряне на термовентила (според калибровката, примерно 55°C). При този режим топлоносителя преминава през байпаса (изход B), докато температурата в котела се повишава бързо. 

BRV 749 принцип 2

(2) Загряване на системата (респективно загряване на буфера)

При достигане на работната температура (примерно 55°C), пътя към консуматорите (вход A) междувременно и пропорционално се отваря, а байпаса (изход B) се затваря. Температурата на топлоносещата течност в котела се понижава бавно, отдава температурата си към консуматорите и в даден момент пада, но не и под зададената температура (55°C).

BRV 749 принцип 3
(3) Работеща система

Температурата на топлоносителя се повишава прогресивно до напълното отваряне на термичния клапан (изход A) и се насочва към свързания байпас (изход B). Това става при температура с 10 градуса по-голяма от тази на калибровката на избрания вентил (в случая 55°C + 10°C = 65°C). По този начин инсталацията работи в стойностите на желаната зададена температура.