sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Термостатични антикондензационни вентили за котли BRV746 DN25 1"MMM

Термостатични антикондензационни вентили за котли BRV746 DN25 1"MMM
BRV 746 DN25

Термостатични антикондензационни вентили за котли BRV 746 DN25 (мощност на котела до 32 kW) с фиксирана температура (с външни резби 1")

 • Антикондензационните смесителни вентили оптимизират връзките между топлинния източник и отоплителната инсталация или буферния съд посредством автоматично регулиране на температурата на връщащата вода към топлинния източник с настроената температура. 
 • Изработени от месинг
 • Присъединяване на външни резби
 • Максимална работна температура: 100 оC
 • Зададена фиксирана температура: 45 оC, 55 оC или 60 оC (с възможност за изработка за фиксирана температура 70 оC и 80 оC)
 • Номинална температура на отваряне: фиксираната температура +10oC
 • Коефициент на дебита: Kvs 3,5 (стойността е посочена в случаите на посока на флуида: A-AB, при посока B-AB коефициента на дебита е Kvs 2,3).
 • Максимална мощност на топлинния източник (котела): 32 kW (при температурна разлика ∆t 20 K) и дебит до 1400 l/h.
 • Стандарт: PED 2014/68/EU 4.3
 • Изключително точна лабораторна настройка на вентилите
РАЗМЕР ТЕМПЕ- АРТ.  
ЩУЦЕРИ РАТУРА СЕРИЯ КОД
1" M 45°C 746 04746-45
1" M 55°C 746 04746-55
1" M 60°C 746 04746-60
1" M 70°C 746 04746-70
1" M 80°C 746 04746-80

 

Резервни термочувствителни елементи за вентили DN25 (45°C, 55°C или 60°C)

BRV 740-746-749

 

 • Резервни елементи за термостатични антикондензационни вентили за котли 740-746-749
 • Фиксирана температура: 45°C, 55°C или 60°C
 • Подходящи за всички конфигурации антикондензационни вентили DN25

Кодове за поръчка: 

Код Темп. DN Kvs
T740-DN25-45 45 oC 25 3,5 / 2,3
T740-DN25-55 55 oC 25 3,5 / 2,3
T740-DN25-60 60 oC 25 3,5 / 2,3

 

Монтаж:

Вентила трябва да бъде инсталиран между двете страни на топлинния иточник във вертикална или в хоризонтална позиция.

 • На връщащата тръба на котела (при вентили с температура 45°C, 55°C и 60°C), при режим на смесване
 • На подаващата тръба на буферния съд (при вентили с температура 70°C or 80°C), при разделителна функция
 • За оптимизация на антикондензационния контрол се препоръчва монтажа на вентила да бъде на връщащата тръба на котела

BRV антикондензационни вентили схема 1

Схема 1. Смесителен режим с антикондензационна функция (max. Δp: 100 kPa)

BRV антикондензационни вентили схема 2
Схема 2. Монтаж в разделителен режим с контролна функция (max. Δp: 30 kPa)

Принцип на работа:

BRV 749 принцип 1

(1) Стартиране на отоплителната система (загряване на котела)

При запалване на котела термовентила е напълно затворен към потреблението (изход A). Този процес продължава до загряването на котела и достигане на зададената температура на отваряне на термовентила (според калибровката, примерно 55°C). При този режим топлоносителя преминава през байпаса (изход B), докато температурата в котела се повишава бързо. 

BRV 749 принцип 2

(2) Загряване на системата (респективно загряване на буфера)

При достигане на работната температура (примерно 55°C), пътя към консуматорите (вход A) междувременно и пропорционално се отваря, а байпаса (изход B) се затваря. Температурата на топлоносещата течност в котела се понижава бавно, отдава температурата си към консуматорите и в даден момент пада, но не и под зададената температура (55°C).

BRV 749 принцип 3
(3) Работеща система

Температурата на топлоносителя се повишава прогресивно до напълното отваряне на термичния клапан (изход A) и се насочва към свързания байпас (изход B). Това става при температура с 10 градуса по-голяма от тази на калибровката на избрания вентил (в случая 55°C + 10°C = 65°C). По този начин инсталацията работи в стойностите на желаната зададена температура.