sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Система Модулус (ModvlvS) DN20 (3/4") за топлинни мощности до 35 kW

Система Модулус (ModvlvS) DN20 (3/4") за топлинни мощности до 35 kW
BRV Intro DN20

Система Модулус (ModvlvS) DN20 (3/4") за топлинни мощности до 35 kW

ModvlvS е модулна система за отоплителни и соларни системи, БГВ, системи с биомаса и др., за бързо и гъвкаво проектиране и изпълние.

Гамата най-общо включва:

 • Помпени групи за отоплителни системи (нискотемпературни и среднотемпературни схеми) - директни, със смесителни вентили със задвижки, с антикондензационни вентили, със смесителни вентили с пряко действие, с топломери, с или без наличие на байпасен клапан и др.
 • Помпени групи за битова гореща вода
 • Помпени групи за соларни инсталации
 • Колектори и хидравлични разединители
 • Топлообменници
 • Предпазни групи
 • Контролери по външна и диференциална температура
 • Аксесоари 

ModvlvS позволява изпълнението на сложни системи в топлотехниката.

Предлагат се 3 основни серии спрямо номиналния дебит:

 • DN20 - за топлинна мощност до 35 kW с помпени групи и колектори с размер 3/4"
 • DN25 - за топлинна мощност до 50 kW с помпени групи и колектори с размери 1" и 1 1/4"
 • DN32 - за топлинна мощност до 111 kW с помпени групи и колектори с размер 1 1/4"

 Външен вид на помпен възел за отопление ModvlvS с помпени групи, колектори и предпазна група DN20, за топлинна мощност до 35 kW:

 BRV Intro DN20

 

Примерни схеми за използване на система ModvlvS DN20:

Схема 1.

 • Топлинен източник: газов котел (без помпа)
 • Разпределение: Колектор "тръба в тръба" HV 60/90-2 DN20 за 2 помпени групи с предпазна група, кран за пълене и източване, мембранен разширителен съд.
 • Топлинни консуматори:
  - Радиатори, работещи при температурна разлика Δt 20 K: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN20 и диференциален байпасен клапан
  - Подово отопление, работещо при температурна разлика Δt 8 K: помпена група със смесване тип M2 MIX3 DN20 и “T” връзка със сензорен държач

BRV Intro DN20 1

Схема 2. 

 • Топлинен източник: газов котел
 • Захранване от топлинния източник: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN20, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Разпределение: колектор "тръба в тръба" тип HV 60/90W-3 DN20 за 3 броя помпени групи с вграден хидравличен разединител, предпазна група тип SG 50 Mini, кран за пълене и източване, мембранен разширителен съд и температурен сензор
 • Захранване на акумулатора за битова гореща вода (БГВ): помпена група без смесване (директна) тип M2 G21 Energy DN20 с вграден топломер за консумираната енергия, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Топлинни консуматори:
  - Радиатори, работещи при температурна разлика Δt 20 K: помпена група със смесване тип M2 FIX3 DN20
  - Подово отопление, работещо при температурна разлика Δt 8 K: помпена група със смесване тип M2 MIX3 DN20

BRV Intro DN20 2

Схема 3. 

 • Топлинен източник: котел на твърдо гориво и термопомпа
 • Захранване на буферния съд от котела: антикондензационна помпена група тип M2 FIX3 CS DN20, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Захранване на буферния съд от термопомпата: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN20, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Захранване от топлинния източник: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN20, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Разпределение: колектор "тръба в тръба" тип HV 60/90-3 DN20 за 3 броя помпени групи с предпазна група, кран за пълене и източване и мембранен разширителен съд
 • Захранване на акумулатора за битова гореща вода (БГВ): помпена група без смесване (директна) тип M2 G21 Energy DN20 с вграден топломер за консумираната енергия, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Топлинни консуматори:
  - Радиатори, работещи при температурна разлика Δt 20 K: помпена група със смесване тип M2 FIX3 DN20
  - Подово отопление, работещо при температурна разлика Δt 8 K: помпена група със смесване тип M2 MIX3 DN20

BRV Intro DN20 3

 Показаните схеми са илюстративни!

BRV Modvlvs logo