sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Седиментен филтър с възможност за ръчна обратна промивка Softena POE-1

Седиментен филтър с възможност за ръчна обратна промивка Softena POE-1
SOFTENA POE-1 Ръчен самопромивен филтър за вода
Softena-POE-1 седиментен филтър с дренажен кран

Седиментен филтър с ръчна обратна промивка Softena POE-1 3/4" 100 μm

 • Филтър с възможност за ръчна обратна промивка
 • Наличните твърди частици, частиците от пясък и ръжда във водата са едни от основните причини за повреда на домашните уреди
 • Филтърът, поставен на входящата главна тръба на апартамента или сградата е ефективен начин за решаване на този проблем

Филтърът Softena POE-1 има следните предимства:

 • Удължава живота на домакинските уреди
 • Не изисква никаква поддръжка
 • Softena POE-1 не се нуждае от подмяна на филтриращия елемент
 • Филтрира всички налични физически частици във водата, по-големи от 0,1 mm (100 μm)
 • Има дълъг живот, благодарение на филтrиращия елемент от неръждаема стомана и здравата си конструкция с месингова филтърна глава
 • Водата за изплакване, която тече от изпускателния отвор при извършване на обратно промиване, може да бъде събрана в подходящ подвижен контейнер (кофа) или да бъде отделена чрез постоянна връзка с канализационната система
 • Честотата на промиване на уреда зависи от качеството на водата и консумацията на вода. Препоръчваме Ви редовно да извършвате обратно промиване, най-малко веднъж на 6 месеца
 • Прозрачният корпус позволява на потребителя лесно да проверява състоянието на филтърния елемент; когато натрупването на частици върху филтърния елемент стане ясно видимо, се препоръчва извършване на обратно промиване
 • Когато дебитът на водата  значително намалее, това може да се дължи на запушването на филтърния елемент. Препоръчително е да се извърши обратно промиване
 • Обратното промиване се извършва чрез завъртане на дръжката за източване на 180° в позиция за обратно промиване, което означава вертикално положение с дръжката нагоре; оставя се в тов аположение за период около 10-15 секунди, за да се промие филтърния елемент. Завърта се дръжката за източване на 180° в работно положение, т.е. във вертикално положение, като дръжката е насочена надолу. Трябва да се провери изпускателния отвор за липса на воден поток

                   Softena POE-1 източване 1 .          Softena POE-1 източване 2

Технически спецификации:

 • Mаксимално работно налягане: 10,0 bar
 • Работна температура на течността във филтъра min/max: 5 - 50 °C
 • Хидравлчни връзки към тръбната система на входа и на изхода на филтъра:  3/4’’ BSP, външни резби
 • В комплекта са включени присъединителни холендрови фитинги за монтаж на филтъра към тръбната мрежа 3/4"
 • Размер на дренажа: 30 mm
 • Работен дебит при пад на налягане във филтъра от 1 bar: 6,1 m3/h
 • Филтрираща способност: 100 μ
 • Номинален дебит на обратно промиване = поток за източване: 15 l/min (варира според налягането)

Размери на автоматичен филтър Softena POE-1:

Softena POE-1 седиментен филтър - размери

Трябва да се осигури поне 150 mm свободно пространство под долната част на филтъра за лесен монтаж на дренажа

softena-logo