sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Самопромивни филтри Erie

Автоматични и полуавтоматични колонни самопромивни филтри за механично пречистване на вода (седиментни филтри), филтри с активен въглен, филтри за отстраняване на манган, желязо, органична материя, сероводород, амоняк, регулиране на pH