sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Потопяеми помпи, захранвани от възобновяеми енергийни източници Grundfos SQFlex

Потопяеми помпи, захранвани от възобновяеми енергийни източници Grundfos SQFlex
Grundfos SQFlex Помпи за фотоволатчини колектори

Потопяеми помпи, захранвани от възобновяеми енергийни източници Grundfos SQFlex

Семейството SQFlex е екологично решение за водоснабдяване. Помпите SQFlex са оборудвани с двигател с постоянен магнит, който позволява ефективно използване на енергията от природата. Помпената система предлага перфектно решение за водоснабдяване в отдалечени райони, където водата е оскъдна и захранването не съществува или е ненадеждно.

Слънчевите панели SQFlex и вятърните турбини се адаптират към характерния за климата в дадения регион профил. Акумулаторната резервна система може да съхранява допълнителната генерирана енергия и да поема, когато енергията от природата не е налична.

SQFlex не е само помпа - това е цялостна интелигентна система. Благодарение на вградената електроника, помпата е съвместима както с постояннотоково, така и с променливотоково захранване, без да се изисква външен инвертор.

Пълната гама се състои от десет различни типоразмера на помпите: четири спирални роторни помпи за приложения, където се изисква високо налягане и шест центробежни помпи за приложения, където е необходим по-голям дебит.

Системите SQFlex са подходящи за приложения в отдалечени места:

  • Села, училища, болници, малки къщи
  • Ферми и напояване на оранжерии
  • Игрални паркове и дивечови ферми
  • Защитени зони

Характеристики и предимства

  • Възобновяеми енергийни източници: слънчеви панели или вятърни турбини
  • Вградена електроника, лесен монтаж
  • Надеждно водоснабдяване
  • Ниски експлоатационни разходи
  • Защита от работа на сухо

 

SQFLEX помпи със соларни панели

 Подробна информация може да бъде намерена в КАТАЛОГ GRUNDFOS SQFLEX