sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Помпени групи за БГВ

Помпени възли за рециркулация на битова гореща вода, помпени групи за производство на битова гореща вода с термостатичен контрол, помпени групи за производство на битова гореща вода с термостатичен контрол с електронен контрол на рециркулацията, каскади за големи дебити на свежа гореща вода