sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Моментни лепила за структурно слепване Lexeal

Моментни лепила за структурно слепване Lexeal
LOXEAL моментни лепила

Моментни лепила за структурно слепване Lexeal

 • Цианакрилатните лепила са предназначени за незабавно структурно слепване на гума, метал, керамика, кожа и различни пластмаси. Най-добри резултати се постигат при хлабини по-малки от 0.1mm, и до 0.2 mm за специални класове
 • Границите на работната температура са между -50°C и +80°C, въпреки че новите температурно резистентни формули могат да се ползват до 200°C. За порьозни повърхности или вертикален монтаж е на разположение вариант под формата на гел
 • Точка на възпламеняване (по ISO 2592): 87°C
 • Работни температури: -50°C +80°C (120°C)
 • Температура на омекване: 160/170°C
 • Кофициент на пречупване: n20 D, подобно на стъкло
 • Електрическо съпротивление: ASTM D 257 (Ω.mm) > 1015
 • Диелектрична якост: ASTM D 149 (Kv/mm) : 25
 • Диелектрична константа: ASTM D 150 (1 Mhz): > 2.65

Бърз преглед:

 • IS14 моментно лепило за твърди материали, като гума и метал. Бавно втвърдяване, висока якост
 • IS23 моментно лепило за обща употреба, за гуми и пластмаси. Средно време за втвърдяване
 • IS25 моментно лепило за запълване на големи празнини, за гуми, пластмаса, метал и керамика
 • IS32 моментно лепило,много бързо втвърдяване,много добри резултати при EPDM,порести гуми и пластмаси
 • IS34 моментно лепило,много бързо втвърдяване,много добри резултати при EPDM,порести гуми и пластмаси
 • IS43 моментно лепило за обща употреба, свързва метали, пластмаса, кожа, дърво и гума
 • IS43S моментно лепило за обща употреба,по-бързо втвърдява в/у кисели повърхности,за кожа,дърво,метал
 • IS63 моментно лепило за обща употреба, без мирис, без побеляване
 • IS17 моментно лепило с висок вискозитет,за твърди материали, попълва големи хлабини, бавно втвърдява
 • IS27 моментно лепило висок вискозитет, за гуми, пластмаси, попълва големи хлабини
 • IS29 моментно лепило за обща употреба, еластични, гъвкави
 • IS41 моментно лепило висок вискозитет, бързо втвърдяване върху кисели повърхности
 • IS45 моментно лепило среден вискозитет, с общо предназначение, нанасяне върху кисели повърхности
 • IS47 моментно лепило гел, попълва големи хлабини, за вертикално лепене и порести повърхности
 • IS54 моментно лепило за обща употреба, за присъединения изложени на високи температури до 120 °C
 • IS61 моментно лепило висок вискозитет, без мирис и побеляване
 • IS67 моментно лепило висок вискозитет, без мирис и побеляване, попъвла големи хлабини
 • IS73 моментно лепило за обща употреба, гъвкъв, прозрачен, устойчив на температури до 100°C
 • IS74 моментно лепило за обща употреба, гъвкъв, устойчив на температури до 100°C

Стандартни лепила:

OXEAL Химичен състав Специф.тегло Вискозитет 25°C mPa.s Макс.хлабина (mic) ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
14 МЕТИЛ 1,15 80 - 150 10 - 100 За твърди материали, като гума и метал. Бавно втвърдяване, висока якост
23 ЕТИЛ 1,06 40 - 80 10 - 60 За обща употреба, за гуми и пластмаси. Средно време за втвърдяване
25 ЕТИЛ 1,07 350 - 450 10 - 150 За запълване на големи празнини, за гуми, пластмаса, метал и керамика
32 ЕТИЛ 1,05 5-10 10 - 40 Много бързо втвърдяване. Много добри резултати при EPDM, порести гуми и пластмаси
34 ЕТИЛ 1,06 20 - 40 10 - 100 Много бързо втвърдяване. Много добри резултати при EPDM, порести гуми и пластмаси
43 ЕТИЛ 1,06 80 - 150 10 - 150 За обща употреба, свързва метали, пластмаса, кожа, дърво и гума
43S ЕТИЛ 1,06 80 - 150 10 - 150 За обща употреба, по-бързо втвърдяване върху кисели повърхности, за кожа, дърво и метал
63 АЛКОКСИ 1,07 80 - 150 10 - 150 За обща употреба, без мирис, без побеляване

 

Специални лепила:

LOXEAL Химичен състав Специф.тегло Вискозитет 25°C mPa.s Макс.хлабина (mic) ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
17 МЕТИЛ 1,19 1200- 1800 10 - 200 Висок вискозитет, за твърди материали, попълва големи хлабини, бавно втвърдяване, висока устойчивост
27 ЕТИЛ 1,08 1400-2000 10 - 200 Висок вискозитет, за гуми, пластмаси, попълва големи хлабини
29 ЕТИЛ /ЧЕРЕН 1,06 500-1500 10 - 200 За обща употреба, еластични, гъвкави
41 ЕТИЛ 1,05 5-10 10 - 300 Висок вискозитет, бързо втвърдяване върху кисели повърхности
45 ЕТИЛ 1,06 600-1200 10 - 200 Среден вискозитет, с общо предназначение, нанасяне върху кисели повърхности
47 ЕТИЛ 1,08 гел 10 - 300 Гел, попълва големи хлабини, за вертикално лепене и порести повърхности
54 ЕТИЛ 1,05 - 1,07 <15 10 - 40 За обща употреба,  за присъединения изложени на високи температури до 120 °C
61 АЛКОКСИ 1,06 10-20 10 - 40 Висок вискозитет, без мирис и побеляване
67 АЛКОКСИ 1,1 1000-1500 10 - 200 Висок вискозитет, без мирис и побеляване, попъвла големи хлабини
73 ЕТИЛ 1,06 100-200 10 - 150 За обща употреба, гъвкъв, прозрачен, устойчив на температури до 100°C
74 ЕТИЛ / ЧЕРЕН 1,06 100-200 10 - 150 За обща употреба, гъвкъв, устойчив на температури до 100°C