sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Хидравлични разединители HW60/125-04 и HW60/125-05 (за дебити до 3 m3/h)

Хидравлични разединители HW60/125-04 и HW60/125-05 (за дебити до 3 m3/h)
HW60-125 (1)

Хидравлични разединители HW60/125 (за дебити до 3 m3/h) 

HW60-125

Хидравличен разединител с топлинна изолация за свързване преди разпределителния колектор. Устройството позволява да се раздели по хидравличен път първичния от вторичния кръг и с това да се получи по-голям обемен дебит в колектора в сравнение с дебита, циркулиращ през котела. Хидравличният разединител е особено подходящ за монтаж в инсталации с кондензационни котли.
В действителност правилната настройка на помпата на котела осигурява ниска температура на връщащата вода - винаги по-ниска от 57°C. Това е температурата на кондензация на парата в газ, така че се повишава ефективността на инсталацията.

 • Щуцери към инсталацията или към разпределителен колектор (външни резби): 1" или 1 1/4".
 • Щуцери към котела (вътрешни резби): 1" или 1 1/4".
 • Щуцер в долната страна на хидравличния разединител за котелен температурен сензор 1/2" вътрешна резба.
 • Размери с топлоизолацията: 110 x 110 mm.

      HW60-125 1

Хидравличен разединител тип HW 60/125 1"

 • Подходящ за дебити до 2 m3/h (отоплителна мощност до 50 kW)
 • Връзки към колектора: 1" външна резба, междуосево разстояние: 125 mm.
 • Връзки към котела: 1" вътрешна резба, междуосево разстояние: 250 mm.
 • Код: HW60/125-04

Хидравличен разединител тип HW 60/125 1 1/4"

 • Подходящ за дебити до 3 m3/h (отоплителна мощност до 70 kW)
 • Връзки към колектора: 1 1/4" външна резба, междуосево разстояние: 125 mm.
 • Връзки към котела: 1 1/4" вътрешна резба, междуосево разстояние: 250 mm.
 • Код: HW60/125-05

 

HW60-125 2

 

В зависимост от типа на инсталацията - например подово-лъчисто отопление, радиаторно отопление и др., към колекторите могат да бъдат свързани различни типове помпени групи - за всеки клон от инсталацията отделна помпена група. Поради това динамиката на потоците, които минават през колектора е силно повлияна от моделите помпени агрегати, които са използвани, тъй като всеки от тях има своите собствени дебит и работна температура.

Благодарение на хидравличния разединител потоците между първичния и вторичния кръг не е задължително да са еднакви. Дебитите са посочени в следната таблица:

 

Тип на колектора Тип на хидравличния разединител Дебит на първичния кръг - препоръчителен и максимален Общ максимален дебит във вторичния кръг
HV 60/125 (1") HW 60/125-04 (1") 2000 l/h - 4000 l/h 4000 l/h
HV 70/125 (1 ¼") HW 60/125-05 (1 ¼") 3000 l/h - 5000 l/h 5000 l/h

 

 Продуктови номера на хидравлични разединители HW60/125

МАКСИМАЛЕН Връзки Връзки  
ДЕБИТ инсталация котел Код
до 2 m3/h 1" 1" HW60/125-04
до 3 m3/h 1 1/4" 1 1/4" HW60/125-05

 

Допълнителни аксесоари за хидравлични разединители HW60/125

 • Комплект за фиксиране към стена на хидравлични разединители HW60/125
  • Чифт конзоли за фиксиране към стената на хидравлични разединители с изолация 110 x 110 mm.
  • Разстоянието между стената и оста на устройството може да бъде 100 mm или 150 mm.
  • Размер - 100 mm, код: DAOA100
  • Размер - 150 mm, код: DAOA150
 

           DAOA100_150

 • Адапор за сензор 1/2" с втулка за сензор ø6 mm. Комплект с винт M4 за закрепване на сензор
  • Клас на налягане PN 10.
  • Константна температура до 120°C.
  • Код: POZ-COL-6SET

POZ-COL-6SET

 • Присъединителни комплекти за връзка на колектори към хидравличен разединител
  • Включва 3 части, месинг и уплътнение от EPDM. Необходими за 2 броя комплекти за връзкатаРазмери: 1”F x 1”F и 1”1/4F x 1”1/4 F.
  • Код 1”: 04629SET
  • Код 1”1/4: 05629SET

                  04629SET

 

Примерна схема:

 • Топлинен източник: газов котел 
 • Захранване от топлинния източник: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN25, работеща при температурна разлика Δt 20 K
 • Разпределение:
  - Хидравличен разединител тип HW 60/125-04 DN25
  - Колектор "тръба в тръба" HV 60/125-SG2 DN25 за 2 помпени групи с предпазна група SG 50 и мембранен разширителен съд
 • Топлинни консуматори:
  - Радиатори, работещи при среднотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група без смесване (директна) тип M2 DN25 
  - Радиатори, работещи при високотемпературен режим и температурна разлика Δt 20 K: помпена група със смесване тип M2 MIX3 DN25 

BRV Intro DN25 1