sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Горивни автомати, пламъчни релета, фотоклетки и аксесоари на Ecee

Горивни автомати, пламъчни релета, фотоклетки и аксесоари на Ecee
ECEE

Горивни автомати, пламъчни релета, фотоклетки и аксесоари на Ecee

Релета (горивни автомати, програматори), пламъчни релета, фотоклетки, фотосъпротивления, основи за нафтови горелки и аксесоари за тях

Kод Наименование
REL30102 Програматор (реле) Ecee MA 310
REL30106 Програматор (реле) Ecee MA 610
REL30108 Програматор (реле) Ecee MA 800
REL30110 Програматор (реле) Ecee MA 803
REL30112 Програматор (реле) Ecee MA 810
REL30116 Програматор (реле) Ecee MA 23
REL30118 Програматор (реле) Ecee MA 26
REL30120 Програматор (реле) Ecee MA 28
REL30122 Програматор (реле) Ecee MA 29
REL30124 Програматор (реле) Ecee MA 41
REL30126 Програматор (реле) Ecee MA 43
REL30128 Програматор (реле) Ecee MA 45
REL30132 Програматор (реле) Ecee MA 52
REL30134 Програматор (реле) Ecee MA 55
REL30136 Програматор (реле) Ecee MA 55 H
REL30138 Програматор (реле) Ecee MA 72
REL30140 Програматор (реле) Ecee MA 73
REL30142 Програматор (реле) Ecee MA 86.11
REL30202 Фотоклетка (фотосъпротивление) 8205
REL30204 Фотоклетка (фотосъпротивление) 8206
REL30206 Фотоклетка (фотосъпротивление) 8207
REL30208 Фотоклетка (фотосъпротивление) 8208
REL30210 Фотоклетка (фотосъпротивление) 8209
REL30214 Фотоклетка (фотосъпротивление) 8211
REL30216 Фотоклетка (фотосъпротивление) 8212
REL30302 Цокъл (основа, база) за MA 300 800
REL30304 Цокъл (основа, база) за MA 803
REL30306 Цокъл (основа, база) за MA 20
REL30308 Цокъл (основа, база) за MA 40-50
REL30310 Цокъл (основа, база) за MA 72
REL30311 Цокъл (основа, база) за MA 73
REL30312

Цокъл (основа, база) за MA 

 

Релета (горивни автомати, програматори), пламъчни релета, фотоклетки, фотосъпротивления, основи за газови горелки и аксесоари за тях:

Kод Наименование
REL35102 Програматор (реле) Ecee GE 143
REL35104 Програматор (реле) Ecee GE 145
REL35108 Програматор (реле) Ecee GE 236.01 04M
REL35110 Програматор (реле) Ecee GE 633
REL35112 Програматор (реле) Ecee GE 733
REL35114 Програматор (реле) Ecee GE 735
REL35120 Програматор (реле) Ecee GU 336-01
REL35202 Фотоклетка (фотосъпротивление) UV 8300
REL35204 Фотоклетка (фотосъпротивление) UV 8301
REL35206 Детектор DA 51
REL35302 Цокъл (основа, база) за GE 143-145
REL35304 Цокъл (основа, база) за GE 218-236- GU 336
REL35306 Цокъл (основа, база) за GE 633
REL35308 Цокъл (основа, база) за GE 733