sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Филтри за питейна вода

Филтърни системи за питейна вода с 1, 2 или 3 - степенна филтрация и с обратна осмоза за монтаж под мивка