sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Филтри и патрони Atlas Filtri

Филтри за вода и други течности. Филтърни патрони (пълнители, касети, кетриджи) за седиментна (механична) филтрация. Филтърни патрони (пълнители, касети, кетриджи) за обработка на вода - гранулиран активен въглен, полифосфатни кристали, със силна катионна смола за омекотяване на вода, със силна анионна смола за редуциране на нитрати, с микс от силна катионна смола и силна анионна смола за деминерализация на водата. Комбинирани патрони