sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Бързи тестери (капки) за измерване на обща твърдост на вода Titranat

Бързи тестери (капки) за измерване на обща твърдост на вода Titranat
 за твърдост на вода

Бързи тестери (капки) за измерване на твърдостта на вода Titranat

Тестерите за твърдост на водата позволяват измерването на твърдостта на третирана (омекотена) или необработена (твърда) вода. Може да се доставят като еквивалент 1 капка да се равнява на 1 френски градус или на 1 немски градус.

Тестер за твърдост на водата, немски градуси (1 капка=1°H) или френски градуси (1 капка=1°f)

  • Бързи тестери за твърдост на водата, опаковани в блистер, като една капка отговаря на един немски (или френски) градус
  • Комплектът е предназначен за измерване на общата твърдост на водата и отчита директно общата твърдост на водата във немски/френски градуси
  • Комплектност на доставката: Шише TITRANT; прозрачна мензурка с деления 5 ml и 10 ml
  • Инструкция

Начин на употреба:

  • Измийте добре мензурката с вода
  • Налейте 5 ml от водата (до първото деление на мензурата), чиято твърдост искате да измерите
  • Започнете да капете от тестера капка по капка като същевременно правите въртеливи движения на мензурката, за да се миксира добре сместа
  • Бройте капките, които капвате, докато сместа стане от червеникава до зелена на цвят
  • В зависимост от това, на коя капка пробата се оцвети в зелен цвят се отчита твърдостта на водата съгласно таблицата (всяка капка отговаря на един немски или съответно френски градус)

 

Таблица за бързо отчитане на измерената твърдост на водата при ползване на тестер във френски градуси

Брой капки ppm=mg/L CaCO3 Френски градуси Немски градуси meq/L
1 10 1 0,6 0,2
2 20 2 1,1 0,4
3 30 3 1,7 0,6
4 40 4 2,2 0,8
5 50 5 2,8 1
6 60 6 3,4 1,2
7 70 7 3,9 1,4
8 80 8 4,5 1,6
9 90 9 5 1,8
10 100 10 5,6 2
15 150 15 8,4 3
20 200 20 11,2 4
25 250 25 14 5
30 300 30 16,8 6
40 400 40 22,4 8
50 500 50 28 10
60 600 60 33,6 12
80 800 80 44,8 16
100 1000 100 56 20

 

Таблица за бързо отчитане на измерената твърдост на водата при ползване на тестер в немски градуси

Брой капки ppm=mg/L CaO Немски градуси Френски градуси meq/L
1 10 1 1,8 0,4
2 20 2 3,6 0,7
3 30 3 5,3 1,1
4 40 4 7,1 1,4
5 50 5 8,9 1,8
6 60 6 10,7 2,1
7 70 7 12,5 2,5
8 80 8 14,2 2,8
9 90 9 16 3,2
10 100 10 17,8 3,6
15 150 15 26,7 5,3
20 200 20 35,6 7,1
25 250 25 44,5 8,9
30 300 30 53,4 10,7
35 350 35 62,3 12,5
40 400 40 62,3 14,2
45 450 45 80,1 16
50 500 50 89 17,8
60 600 60 106,8 21,4

 

Продукти и номера:

Kод Наименование
74109 Бърз тестер за твърдост на водата, блистер, измерва във френски градуси
74113 Бърз тестер за твърдост на водата, блистер, измерва в немски градуси