sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Сервизен пакет "Grundfos VIP Service"

Сервизен пакет "Grundfos VIP Service"

Аква Системи предлага нова услуга, която се предлага на VIP клиенти на фирмата, собственици на помпено оборудване Grundfos - сервизен пакет "Grundfos VIP Service".

Услугата е приложима за помпи за циркулация в отоплителни и климатични системи, помпи за водоснабдяване и бустер системи, помпи за канализационни и дренажни води, помпи за отводняване при наводнения, противопожарни помпи и системи, дезинфекционни инсталации за питейна или технологична вода.

Услугата е подходяща за хотели, производствени предприятия, бизнес сгради, луксозни имоти - там, където перфектната работа на оборудването е приоритет.

Пакетът включва:

  • Посещения на място на обекта, при аварии или за периодична диагностика на оборудването, един или няколко пъти годишно
  • Консултации и диагностика по телефона, когато това е възможно
  • Предлагане на идеи и решения за подобряване на ефективността на помпената система или нужда от иновации
  • При желание от клиента - енергийна проверка и пълен преглед на консумираната електроенергия от съществуващите работещи помпи в отоплителни или климатични инсталации. Тя дава информация за разхода през жизнения цикъл на всяка помпа от инсталацията и посочва ясно и аргументирано кои от съществуващите помпи в системата ще е от полза за ползвателя да се заменят с нови

Услугата се предлага само за избрани клиенти на фирмата с правилно подбрано, коректно монтирано и настроено помпено оборудване.

 

GRUNDFOS HYDRO MPC