sales@akva.bg

  (056) 99 07 99

Енергийна проверка на съществуващи помпи с подкрепата на Grundfos

Енергийна проверка на съществуващи помпи с подкрепата на Grundfos

Какво представлява Енергийната проверка?

Енергийната проверка, предлагана съвместно от Аква Системи и Грундфос цели да направи пълен преглед на консумираната електроенергия от съществуващите работещи помпи в отоплителни или климатични инсталации. Тя дава информация за разхода през жизнения цикъл на всяка помпа от инсталацията и посочва ясно и аргументирано кои от съществуващите помпи в системата ще е от полза за ползвателя да се заменят с нови.

Преимущества при направа на енергийна проверка:

 • Детайлна оценка на разходите през целия жизнен цикъл на всяка помпа от системата
 • Пълна информация за потенциала на спестяване на енергия при замяна с нови помпи
 • Подробен екологичен профил на помпеното съоръжение
 • Списък на приоритетните инсталации с помпите в тях, които ние предлагаме да се подменят на база на възможността за спестяване на електроенергия

GRUNDFOS енергийна проверка на помпите

 

Стъпките за направа на енергийна проверка:

 1. Първоначален контакт – свържете се с наш консултант. Нашият консултант ще направи оценка на помпите, приложенията и процесите
 2. Диагностика - проверка на място - разработваме предварителен списък с технически данни на инсталираните помпи
 3. Изпълнение – обработка на информацията. На база резултат от проверката създаваме отчет, който подробно описва информация за вашата система и енергийните й области, където могат да се реализират икономии на електроенергия
 4. Оценка – презентиране на енергийния доклад - представяне на доклада за извършената енергийна проверка от Грундфос и избор на енергийно ефективни помпени решения. Показване на възможностите за спестяване при подмяна на съществуващото помпено оборудване с високо енергийноефективни помпи
 5. Проследяване – оценка при замяна на помпеното оборудване - проследяващи действия след закупуване на новото високо енергийноефективно оборудване за
  оптимална производителност на помпата и осигуряване на  удовлетвореността на клиента

Енергийната проверка се осъществява безплатно за клиента

Свържете се с нас: sales@akva.bg или тел. 056 990799